Резултати испита

Методе и технике педагошког истраживања:

Николина Рајић   31,5 бодова

Драгана Караклић  30,5 бодова

Усмени испит ће се одржати 8.11 у 12 часова. 

Теорије васпитања и Истраживање педагошке праксе нико није положио!

Објави: