Резултати испита

Теорије васпитања:

Стефан Марковић

Методе и технике педагошког истраживања:

Стефан Перишић 22,5 бодова

Истраживање педагошке праксе нико није положио. 

Усмени испит је сутра, 25.10. у 12 часова. 

 

Објави: