Резултати испита

Увод у методологију педагогије:

Снежана Радић  32 бода

Биљана Беатовић   27 бодова

Теорије васпитања:

Драгана Караклић   27 бодова

Методе и технике педагошког истраживања:

Нико није положио.

Усмени дио испита ће се одржати сутра, 30.1 у 12 часова.

Објави: