Резултати испита – Информатика

II колоквијум
Дрљан Ведрана – девет (9)
Срдановић Борјана – седам (7)
Арбиња Мирјана – шест (6)

Испит су положиле:
Матић Јелена – девет (9)
Сладоје Јелена – седам (7)
Скочо Славица – седам (7)
Ивковић Николина – шест (6)

Објави: