Обавјештење – четврта година

Први колоквијум из Информатике, који је одржан 11.05.2018. положили су:

Дрљан Ведрана – десет (10)
Срдановић Борјана – осам (8)
Арбиња Мирјана – седам (7)
Ђоковић Немања – шест (6)

Објави: