Распоред предавања

Распоред предавања у јануару:

Политички систем БиХ-РС – 17.01. од 13:30 и 18.01. од 8:00 (103)
Медији и политика – 17.01. од 16:00 и 18.01. од 12:00 (103)

Методе и технике журнализма – 17.01. од 16:00 (202)
Новинарска пракса – агенције – 17.01. од 13:30 (202)
Уредничко новинарство – 18.01. од 10:00 (202)

Новинарство и електронски медији – 19.01. од 10:30 (103)
 

Објави: