Обавјештење за студенте

Настава на социолошкој групи предмета ће се изводити у учионици 302. Ово се односи на предавања и вјежбе из предмета:

  • Основе социологије – I година Политикологије;
  • Социологија становништва – II година Политикологије;
  • Социологија масовних комуникација – III година Новинарства.

Вјежбе из предмета Социологија масовних комуникација држаће се у учионици 310.

Објави: