Почетна Обавјештења за студенте - новинарство Литература за трећи колоквијум - Основи социологије

Литература за трећи колоквијум – Основи социологије

Литература: Гиденс, Ентони. 2006. Социологија. Београд. Економски факултет, Стране: 
186-193;
424-429;
443-446;
540-546;
654-668;
684-690.

Објави: