Rezultati-Sintaksa

Kolokvijum su položili sledeći kandidati:

Ime kandidata                         Broj bodova                Procenat          Ocena

1.  Dušica Novaković             31,5                            21%                7

2. Marija Ivković                    39                               26%                9

3. Borjana Knežević               28                               18%                7

4. Željka Kenjić                       23                               15%                6

5. Spomenka Nikolić              24                               16%                6

6. Anđela Ivanović                 24                               16%                6

7. Anđela Rakić                      24,5                            16%                6

8. Milica Savić                        33,5                            22%                8

9. Anja Galić                            29                               19%               7

10. Tamara Hrnjaković           38,5                            25%                9

 

Kolokvijum nisu položili sledeći kandidati:

 

Ime kandidata                         Broj bodova                Ocena

1. Danijel Soldat                     13                               5

2. Milica Milanović                 17,5                            5

3. Jelena Knežević                  16,5                            5

           

                                                                    Prof. dr Dobrila Begenišić

Објави: