Rezultati Savremeni 3,4,7,8

REZULTATI SAVREMENI NJEMAČKI JEZIK 3,4,7,8 

Usmeni ispit iz Savremenog 3,4,7,8 je u ponedeljak 25.04. u 11:00,

Radovi se mogu pogledati  usmenog ispita! Studenti koji nisu položili ispit-dužni su doći na uvid!

Savremeni njemački jezik 3– pismeni

 

Esej

Prevod

1. Anđela Rakić

7 (sedam)

6(šest)

2. Anja Golić

9 (devet)

 8 (osam)

3.Spomenka Nikolić

9 (devet)

7 (sedam)

4. Željka Kenjić

8-9 (devet)

8 (osam)

4. Borjana Lošić

5 (pet)

7 (sedam)

*Uslovno položeno!!!

Savremeni njemački jezik 4– pismeni

 

Esej

Prevod (Srp.)

Prevod (Njem.)

1.Tamara Šubat

6(šest)

7(sedam)

7-8 (osam)

2.Jelena Jovičić

5 (pet)

7-8 (osam)

8 (osam)

1.Anja Tadić

8 (osam)

7-8 (osam)

5 (pet)

4.Maja Terzić

7(sedam)

9 (devet)

5 (pet)

11. Danijela Cvjetinović

5 (pet)

8(osam)

8 (osam)

12.  Milica Cicović

5 (pet)

8(osam)

5 (pet)

13  Tanja Radović

5 (pet)

7(sedam)

6(šest)

14.  Milica Savić

5 (pet)

5 (pet)

5 (pet)

15.  Milica Milanović

5 (pet)

7(sedam)

7(sedam)

16.  Dušica Novaković

8(osam)

8(osam)

5 (pet)

17.  Tamara Hrnjaković

5 (pet)

7(sedam)

5 (pet)

18.  Danije Soldat

6(šest)

6-7(sedam)

5 (pet)

*Uslovno položeno!!!

 

Savremeni njemački jezik 7- pismeni

 

Esej

Prevod (Srpski)

Prevod( NJemački)

1. Đorđe Radović

5 (pet)

7 (sedam)

6 (šest)

 

Savremeni njemački jezik 8- pismeni

 

Esej

Prevod (S)

Prevod( NJ)

1.Ozren Obradović

6(šest)

8 (osam)

5 (pet)

2. Sanja Vasilj

6(šest)

7 (sedam)

5 (pet)

3. Nikolina Čajević

6-7(sedam)

7 (sedam)

5 (pet)

4. Valentina Dragoljević

5 (pet)

6(šest)

5 (pet)

 

Објави: