Rezultati Savremeni 1 i 2

Rezultati, januar, 2018.

Upis ocjena 01.02.2018 od 10h u 303!

SAVREMNI 1

 

diktat

test

 1. Sara Košutić

7 (sedam)

5 (pet)                             16/50

 1. Nemanja Andrić

10 (deset)

7 (sedam)                       34/50

 1. Jovana Nastić

7 (sedam)

6 (šest)                           29,5/50

 1. Uroš Divljan

10 (deset)

9 (devet)                         43,5/50

 1. Tamara Marjanović

10 (deset)

8 (osam)                         38,5/50

 1. Boško Pavlović

8 (osam)                        

5 (pet)                             14/50

 1. Svetlana Lukić

8 (osam)                        

8 (osam)                         37/50

 1. Sara Skočo

10 (deset)

7 (sedam)                       32,5/50

 1. Slađana Pajić

5 (pet)                             

 

 

 

 

 

SAVREMNI 2

 1. Slađana Pajić

5 (pet)                             

5 (pet)                             

 1. Rada Stevanović

5 (pet)                             

5 (pet)                             

 

 

 

Објави: