Rezultati-prof. dr Begenisic

Ispitni rok: januar 2018. godine

Rezultati

 

Uvod u germ.linvistiku

 

Položili:

Ime                             Osvojeno bodova        Procenat         Ocena

Boško Pavlović                      23                        22%            7

Jovana N.                                22                        18%             6

 

Morfosintaksa – kolokvijum

Položili:

Ime                             Osvojeno bodova        Procenat         Ocena

Spomenka Nikolić                  23                    16%                6

 

Nisu položili:

Ime                             Osvojeno bodova        Procenat         Ocena

Željka Kenjić                          9,5                                          5

 

Morfosintaksa – ispit

Položili:

Ime                             Osvojeno bodova        Procenat         Ocena

Anđela Ivanović                     28,5                 34%                7

Anja Galić                              40                    48%                10

Borjana Knežević                   33,5                 40%                8

Milica Savić                           30,5                 37%                8

Jelena Knežević                     31,5                 38%                8

Marija Ivković                                   38                    46%                10

Tamara Hrnjaković                 40                    48%                10

 

Sintaksa – ispit

Nisu položili:

Ime                             Osvojeno bodova        Procenat         Ocena

Sunčica Radović                    15                                           5

 

Istorija njemačkog jezika – kolokvijum

Nisu položili:

Ime                             Osvojeno bodova        Procenat         Ocena

Tanja Radović                                    3                                             5

           

Istorija njemačkog jezika – ispit

Položili:

Ime                             Osvojeno bodova        Procenat         Ocena

Jovana Novaković                  20                    27%                6

Ljiljana Đerić                         22                    30%                6

Olivera Berlić                         25,5                 35%                7

Marija Ašćerić                                    27                    37%                8

Stela Kićanović                      34                    47%                9

Jelena Jovičić                         19                    26%                6

Srđan Popović                                    35                    48%                10

Milica Lončar                         22                    30%                6

Anđela Cicović                      30,5                 42%                8         

 

Nisu položili:

Ime                             Osvojeno bodova        Procenat         Ocena

Tamara Šurbat                                    2                                             5

Strahinja Trifković                 0                                             5

Ivana Đukić                           16                                           5

Milica Cicović                                    17                                           5

 

                                                                                  Prof. dr Dobrila Begenišić

Објави: