Рез_Лексикологија_Аустрија

Испити,  октобар II, 2021

Лексикологија њемачког језика

 Предиспитне обавезеКолоквијум бодовиИспитОцјена
2.Светлана Зекић  43(5-пет)

Ландескунде_Аустрија

Име и презимеСеминарскиТестОцјена
Јована Божић8 (осам)(без излагања) 7 ( седам)осам (8)осам (8)

доц. др Младен Папаз

Објави: