Резулати Савремени 3, 4

Usmeni ispit iz Savremenog 3,4,7,8 je u četvrtak,   27.09. u 10:30,

Radovi se mogu pogledati  usmenog ispita! Studenti koji nisu položili ispit-dužni su doći na uvid!

Savremeni njemački jezik 3– pismeni

 

Esej

Prevod

1. Borjana Lošić

5 (pet)

7 (sedam)

1. Ljiljana Č.

5 (pet)

7 (sedam)

 

*Uslovno položeno!!!

Savremeni njemački jezik 4– pismeni

 

Esej

Prevod (Srp.)

Prevod (Njem.)

1.Tamara Šubat

6(šest)

7(sedam)

7-8 (osam)

2.Jelena Jovičić

5 (pet)

7-8 (osam)

8 (osam)

1.Anja Tadić

8 (osam)

7-8 (osam)

5 (pet)

4.Maja Terzić

7(sedam)

9 (devet)

*6(šest)

5. Danijela Cvjetinović

6(šest)

8(osam)

8 (osam)

6.  Tanja Radović

5 (pet)

7(sedam)

6(šest)

7.  Milica Savić

5 (pet)

5 (pet)

5 (pet)

8.  Milica Milanović

6(šest)

7(sedam)

7(sedam)

9.  Dušica Novaković

8(osam)

8(osam)

5 (pet)

10.  Tamara Hrnjaković

8(osam)

7(sedam)

8(osam)

10. Jelena Knežević

7(sedam)

5 (pet)

5 (pet)

10. Anđela Rakić

7(sedam)

5 (pet)

5 (pet)

Објави: