Предавања код проф. др Мемнуне Хасанице

Проф. др Мемнуна Хасаница држаће предавања у петак и суботу (20. и 21.) према сљедећем распореду:

 

     Петак, 20.10.:

          13.00 – 14.30 = Лексикологија
          14.30 – 16.00 = Конфронтативна анализа
          16.30 – 18.00 = Landeskunde Deutschland
 
     Субота, 21.10.:
           08.00 – 09.30 = Лексикологија
           09.30 – 11.00 = Конфронтативна анализа
           11.30 – 13.00 = Landeskunde Deutschland
Објави: