Ferijalni rad studenata u SR Njemačkoj za 2018.

Obavještavamo vas da Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i ove godine kao i prethodnih godina provodi aktivnosti koje se tiču informisanja i upućivanja studenata iz Republike Srpske na rad u SR Njemačkoj tokom ljetnog raspusta 2018. U okviru Programa ferijalnog rada studenata iz Bosne i Hercegovine u SR Njemačkoj, koji zajednički realiziraju Agencija za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine i Savezna agencija za rad SR Njemačke, za Bosnu i Hercegovinu u 2018. godini odobrena je kvota od 200 studenata.  Studentima univerziteta i visokih škola u Republici Srpskoj dodijeljeno je 65 mjesta.

Sve potrebne informacije o načinu apliciranja studenata nalaze se u tekstu Javnog poziva studentima koji se nalazi u prilogu.

files/docs/users/njemacki@ffuis.edu.ba/Bewerbungsbogen.pdf

files/docs/users/njemacki@ffuis.edu.ba/ImmaFBdt-bosnisch_2013.pdf

files/docs/users/njemacki@ffuis.edu.ba/Merkblatt.pdf

 

Објави: