Почетна Обавјештења за студенте - њемачки језик и књижевност Обавјештење за студенте друге, треће и четврте године

Обавјештење за студенте друге, треће и четврте године

Студентима, који су до сада, односно у претходној академској години, положили само дио испита, не и цијели испит, положени колоквијуми, есеји  и преводи од јануарско-фебруарског првог испитног рока више неће важити. Студенти су обавезни да поново полажу све дијелове испита код професора Младена Папаза и професорице Добриле Бегенишић (Увод у германистичку лингвистику, Морфологија, Морфосинтакса и Синтакса њемачког језика, Творба и Лексикологија њемачког језика, Историја њемачког језика, Увод у теорију превођења, Методика наставе њемачког језика 1 и 2, те Савремени њемачки језик 1, 2, 3 4, 5, 6, 7 и 8).

 

Објави: