Резултати првог колоквијума

Линеарна алгебра 1:

Ивона Ћорић 18=7+6+5

Милијана Савић 14=6+2+5

Диференцијалне једначине:

Марко Ћорић 11=2+6+3

Анализа 1:

Филип Тешановић 17=4+5+8

Александар Вукадиновић 16=6+5+5

Увод у алгебру:

Александар Вукадиновић 18=7+6+5

Филип Тешановић 15=2+6+7

Лана Велетић 15=3+5+7

Објави: