Резултати писмених испита април 1

Алгебра:

МР4/15 22=0+0+8+8+6

МФ8/17 14=0+6+8+0+0

МР9/16 9=5+0+0+2+2

Линеарна алгебра 1:

МР7/19 20=2+0+6+7+5

МФ1/19 18=0+0+6+6+6

Анализа 1:

10=2+0+4+4

Диференцијалне једначине>

MР3/18 18=2+0+0+8+8

МР14/16 18=3+0+3+5+7

Објави:

Повезано