Резултати писмених испита

Топологија:

Марко Ђорић 20 (6+0+8+0+6)

Самоуковић Вања 8 (0+0+8+0+0)

Вјероватноћа и статистика:

Александра Тешевић 40

Увид у радове је 25.6. у 10:00.

Објави: