Резултати колоквијума A1, УА, ЛА1

Анализа 1:

Александар Вукадиновић 9=7+0+2

Филип Тешановић 9=0+5+4

Увод у алгебру:

Александар Вукадиновић 15=6+5+4

Лана Велетић 4=0+0+4

Линеарна алгебра 1:

Милијана Савић 12=0+7+5

Ивона Ћорић 8=0+3+5

Објави: