Резултати

Теорија скупова:

Милијана Савић 6 (2+0+0+0+0+4)

Анализа 3:

Вања Самоуковић 8 (0+0+0+0+8)

Анализа 4:

Анђела Шкрба 14 (5+7+2+0+0)

Вјероватноћа и статистика:

Тијана Савић 24 (4+0+8+8+4)

Бранка Стојановић 20 (4+0+8+0+8)

Увид у радове је у понедељак (11.9) у 09:30.

Објави: