Резултати

Теорија скупова:

Милијана Савић 4 (0+4+0+0+0+0)

Анализа 3:

Марија Радовић 21 (5+4+4+6+2)

Комплексна анализа:

Миодраг Андрић 18 (4+0+6+0+8)

Тијана Дракул 10 (0+0+2+0+8)

Конвексне функције:

Тамара Коњокрад 26 (8+0+8+8+2)

Реална анализа:

Миодраг Андрић 30 (10+0+10+10)

Увид у радове је у понедељак (20.2) у 11:00

Објави: