Резултати

Увид у радове је у понедељак (6.5) у 10 часова.

Теорија скупова:

Тања Дракул 34 (8+8+2+0+8+8)

Ружица Јовановић 31 (6+6+3+0+8)

Јована Илић 15 (0+8+2+0+0+5)

Анализа 3:

Андреја Васковић 20 (0+8+4+8+0)

Ђорђе Тепавчевић 15 (0+2+6+7+0)

Ивана Ивковић 15 (0+7+0+6+2)

Марина Ујић 14 (0+8+0+6+0)

Јелена Мијатовић 13 (0+6+0+7+0)

Слађана Станковић 3 (0+2+0+1+0)

Анализа 4:

Бранислав Шимшић 7 (7+0+0+0+0)

Слађана Станковић 0

Реална анализа:

Тијана Андан 18 (8+1+1+8+0)

Маја Самоуковић 8 (8+0+0+0+0)

Бојана Милачић 8 (8+0+0+0+0)

Милош Крезовић 8 (8+0+0+0+0)

 

Објави:

Повезано