Писмени испити – април 2

I година:

Теорија скупова 16.5. у 13:00

Анализа 1, Анализа 2 18.5. у 10:30

Увод у алгебру 14.5. у 13:00

II година:

Комбинаторика 14.5. у 13:00

Анализа 3, Анализа 4 16.5. у 13:00

Линеарна алгебра 1 18.5. у 13:00

III година:

Топологија, Комплексна анализа, Реална анализа 16.5. у 13:00

Нумеричке методе 11.5. у 10:00

IV година:

Вјероватноћа и статистика 11.5. у 10:00

Алгебра 18.5. у 10:30

 

Писмени испити из предмета Базе података, Алгоритми и структуре података и Рачунарска графика у другом априлском року ће се одржати 11.5. у 14.00.

Писмени испити из Основа програмирања, Објектно оријентисаног програмирања и Програмских језика ће се одржати 20.5. у 8:00.

Писмени испити из Мултимедијалних система, Методике наставе рачунарства 1 и Оперативних система ће се одржати 20.5. у 14:00.

Објави:

Повезано