Резултати писмених испита

Анализа 1:

Младен Пјевчевић 15=6+2+2+5

Тамара Врећо 13=3+8+0+2

Јелена Југовић 9=0+6+2+1

Марија Вукосав 9=5+2+0+2

Јелена Маврак 1=0+0+1+0

Линеарна алгебра 1:

Наташа Мастило 20=10+10+0+0

Сара Балорда 17=9+0+8+0

Алгебра:

Драгана Голијанин 20=6+6+8+0+0

Добринко Дринић 19=7+3+8+0+1

Јелена Мијановић 17=6+3+8+0+0

Мирослав Максимовић 16=7+6+1+0+2

Аналитичка геометрија:

Сара Балорда 32=8+8+4+4+8

Божана Батинић 27=4+0+8+8+7

Ивана Ивковић 26=8+0+8+8+2

Желимир Бунијевац 11=0+0+3+3+5

Анализа 2:

Слађана Станковић 9=5+0+4+0

Увид у радове: 26.1. у 12:00ч

Објави: