Резултати Линеарна алгебра 1

Божана Батинић 32=9+10+3+10

Сара Балорда 25=10+9+6+0

Ивана Ивковић 24=5+0+9+10

Андреја Васковић 22=5+10+7+0

Милица Каповић 14=7+0+7+0

Нинослав Мркајић  9=5+0+1+3

Објави: