Резултати колоквијума Анализа 2

Први колоквијум из Анализе 2 су положили:

Кристина Аџовић 13=9+2+2

Ивана Шиповац 13=9+2+2

Драгана Работа 13=7+4+2

Младен Пјевчевић 12=6+4+2

Јелена Југовић 11=9+2+0

Миодраг Андрић 10=10+0+0

Увид у радове 14.5. у 11:30.

Остали резулати:

Марија Вукосав 8=6+2+0

Јелена Маврак 8=8+0+0

Наташа Мастило 7=5+0+2

Милан Брчкало 7=7+0+0

Јово Курилић 6=6+0+0

Симеун Вујадиновић 4=4+0+0

Објави: