Термини који недостају у табели, јун – јул рок

Фонетика енглеског језика         

11.6. у 9.00            

2.7. у 9:00

Увод у теорију књижевности    

22. 6. у 9  усмени 22. 6. у 13

6. 7. у 9  усмени 6. 7. у 13

Морфологија енглеског језика     

15.6.2018 у 10:00

2.7. у 2018 у 10:00      

Француски језик 1                       

 14.6. у 8:00

10.7. у 8:00

Граматика кинеског језика 2    

24.6.2018 у 10.00

10.7. 2018 у 9.00

Објави: