Часови

Сви часови које држе професори и асистенти кинеског за 6. и 7. 11. се отказују због учествовања на међународној конференцији. Часови ће бити накнадно надокнађени у договору са предметним наставницима. 

Објави: