Rezultati kolokvijuma

Fonetika i fonologija ruskog jezika – Marija Parovic 9

Tvorba rijeci u ruskom jeziku – Luka Lucic 9

Morfologija glagolskih rijeci u ruskom jeziku – Teodora Vukosav 7; Kristina Sender 7;

Leksikologija i lingvokulturologija ruskog jezika – Danijela Buha 6; Radmila Tesic 6; 

Teorija prevodjenja – Jana Pavlovic 6; Ivanka Prelic 8; 

Doc. dr Visnja Visnjevac drzace nastavu u redovnim terminima od 15. januara. 

Објави: