Шекспир

Пјесму „Венера и Адон“ можете наћи у скриптарници факултета. Ова верзија је пожељнија у односу на верзије које се могу наћи на интернету јер нуди додатна објашњења и коментаре појединачних стихова.

Објави: