Почетна Обавјештења за студенте - енглески језик и књижевност Морфосинтакса 2 - резултати за студенте који иду у САД

Морфосинтакса 2 – резултати за студенте који иду у САД

Дамјановић, Лука (присуство- 8 бодова, 1. колоквијум – 10 бодова и 2. колоквијум – 8 бодова)

Јосић, Вера (присуство – 10 бодова, 1. колоквијум – 14, 2. колоквијум – 14, завршни испит – 28, број бодова и оцјена – 66 (7))

Кремић, Стефан (присуство- 9 бодова, 1. колоквијум – 12 бодова и 2. колоквијум – 8 бодова)

Мајмуновић, Марко (присуство- 8 бодова, 1. колоквијум – 12 бодова и 2. колоквијум – 10 бодова)

Цвијетиновић, Јована (присуство- 8 бодова, 1. колоквијум – 10 бодова и 2. колоквијум – 10 бодова)

Рашевић, Нина (присуство- 9 бодова, 1. колоквијум – 8 бодова и 2. колоквијум – 12 бодова)

Објави:

Повезано