Резултати испита- књижевност

Писмени испит из предмета Енглеска књижевност 18. вијека положио је Немања Бенђо.

Писмени испит из предмета Књижевност енглеског романтизма положила је Милица Ћосић.

Објави: