Резултати колокв. СКШ

Специјални курс Шекспир:

 1. Магдалена Кунарац………..5/6 (10 бод.)
 2. Вера Јосић……………………..10 (22.5 бод.)
 3. Никола Малетић……………..8 (17.5)
 4. Невена Илић……………….8 (17.5)
 5. Дамјан Вучковић…………6 (12.5)
 6. Деливоје Глуховић…………6 (12.5)
 7. Сара Гостовић………….6 (12.5)
 8. Бојана Лазић……………7 (15)
 9. Владан Божовић…………..7 (15)
 10. Марко Мајмуновић…………..7 (15)
 11. Милана Борчанин……..5/6 (10)

 

2. колоквијум ће се одржати 22. 1. 2020. у 12.00 часова.

Објави: