Испити- књижевност

Писмени испит из предмета Књижевност романтизма положио је Лука Крунић.

 

Писмени испит из предмета Модерна енглеска књижевност- поезија положили су идући кандидати:

Живана Алексић

Драгана Божовић

Горан Вујовић

 

Писмени испит из предмета  Модерна енглеска књижевност-проза нико није положио.

 

Усмени испити из наведених  предмета, као и из предмета Књижевност енглеског класицизма и сентиментализма/Енглеска књижевност 18. вијека, биће одржани 7. фебруара у 10 часова у кабинету 425. 

Објави: