2. Колоквијум КЕР

Други колоквијум из предемта Књижевност енглеске ренесансе ће се одржати 7. 6. 2018. (четвртак) од 13.00 до 14.30 часова. Текстови које ће бити на тесту су сљедећи: Marlowe, Dr Faust, Milton, Paradise Lost (сви одломци у скрипти), Dryden, A Song for St. Cecilia’s Day, Sidney, The Defense of Poesy (поглавље под насловом ‘Answers to Charges Against Poetry’, стр. 967-974). На други колоквијум имају право изласка сви студенти без обзира на то да ли су излазили на први колоквијум.

Објави: