Почетна Избори у звања Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставникА страног језика, ужа научна/умјетничка област Специфични језици (ужа образовна област Англистика – енглески језик на нематичним катедрама)

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање наставникА страног језика, ужа научна/умјетничка област Специфични језици (ужа образовна област Англистика – енглески језик на нематичним катедрама)

Извјештај Комисије

Објави: