Почетна Избори у звања Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног професора, ужа научна/умјетничка област Методика васпитно-образовног рада (ужа образовна област Методика наставе језика и књижевности)

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног професора, ужа научна/умјетничка област Методика васпитно-образовног рада (ужа образовна област Методика наставе језика и књижевности)

Извјештај Комисије

Објави: