Позивају се сви кандидати који су обавили приправнички стаж и стекли услове за полагање Стручног испита за наставнике, стручне сараднике и васпитаче, да до 20. октобра 2017. године доставе пријаве за полагање

Више информација

© 2017 Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Алексе Шантића 1, 71420 Пале