О студијском програму историја

Наставни план за академску 2017/18. годину

Образовни профил: ДИПЛОМИРАНИ ПРОФЕСОР ИСТОРИЈЕ

Шифра

предмета

Назив предмета Статус(О/И) Условљени предмети Семестар Фонд часова (седмични) ECTS
Прва година
ИС1-1  Увод у историјске студије О не I 2+3 6
ИС1-2  Историја Старог Истока О не I 3+2 7
ИС1-3  Историјска географија О не I 3+2 5
ИС1-4  Археологија I О не I 3+1 5
ИС1-5  Латински језик I О не I 1+2 4

ИС1-6/1

ИС1-6/2

ИС1-6/4

 Енглески језик I

 Руски језик I

 Француски језик I

И не I 1+2 3
ИС2-1  Историја Историографије О не II 2+3 6
ИС2-2  Историја Старе Грчке О ИС1-2 II 3+2 7
ИС2-3  Европа у доба сеобе народа О не II 3+1 5
ИС2-4  Археологија II О ИС1-4 II 3+1 5
ИС2-5  Латински језик II О ИС1-5 II 2+2 4

ИС2-6/1

ИС2-6/2

ИС2-6/3

 Енглески језик II

 Руски језик II

 Француски језик II

И

ИС1-6/1

ИС1-6/2

ИС1-6/4

II 1+2 3
Друга година
ИС3-1  Историја Хеленизма О ИС2-2 III 3+2 6
ИС3-2  Европа у доба Каролинга О ИС2-3 III 3+1 5
ИС3-3  Јужни Словени у доба раног феудализма О не III 3+2 6
ИС3-4  Историја Византије О не III 3+1 5
ИС3-5  Помоћне историјске науке I О не III 2+2 5

ИС3-6/1

ИС3-6/2

 Старословенски језик I

 Класични грчки језик I

И не III 1+2 3
ИС4-1  Историја Старог Рима О ИС1-2 IV 3+2 6
ИС4-2  Европа од XII до XVI вијека О ИС3-2 IV 3+1 5
ИС4-3  Прве Јужнословенске државе О ИС3-3 IV 3+2 6
ИС4-4  Византијска цивилизација О ИС3-4 IV 3+1 5
ИС4-5  Помоћне историјске науке II О ИС3-5 IV 2+2 5

ИС4-6/1

ИС4-6/2

 Историја српског језика

 Класични грчки језик II

И

не

ИС3-6/2

IV 1+2 3
Трећа година
ИС5-1  Српска и јужнословенска историја XIII-XIV. вијека О ИС4-3 V 3+2 6
ИС5-2  Српска и балканска историја XV и XVI вијека О не V 3+2 6
ИС5-3  Европа у XVI и XVII вијеку О ИС4-2 V 3+2 6
ИС5-4  Српска и јужнословенскаисторија 1790-1878. године О не V 3+2 6
ИС5-5  Психологија О не V 2+1 3

ИС5-6/1

ИС5-6/2

ИС5-6/3

ИС5-6/4

 Музеологија I

 Босна и Херцеговина у античко доба

 Историја степских народа у средњем вијеку

 Законодавна дјелатност српских и босанских владара у  средњем вијеку

И не V 1+1 3
ИС6-1  Српска и јужнослов.историја од краја XIV до средине XV  вијека О ИС5-1 VI 3+2 6
ИС6-2  Српска и балканска историја XVII и XVIII вијека О ИС5-2 VI 3+2 6
ИС6-3  Велики вијек просвећености (XVIII вијек) О ИС5-3 VI 3+2 6
ИС6-4  Српска и јужнословенска историја 1878-1914. године О ИС5-4 VI 3+2 6
ИС6-5  Педагогија О не VI 2+1 3

ИС6-6/1

ИС6-6/2

ИС6-6/3

ИС6-6/4

 Музеологија II

 Дубровник и залеђе у средњем вијеку

 Социологија религије

 БиХ под Османском влашћу

И

ИС5-6/1

не

не

не

VI 1+1 3
Четврта година
ИС7-1  Европа између револуција 1789-1848. године О   VII 3+2 6
ИС7-2  Европа и свијет 1914-1939. године О не VII 3+2 6
ИС7-3  Југославија од идеје до 1941. године О не VII 3+2 6
ИС7-4  Методика наставе историје I О не VII 2+2  

ИС7-5/1

ИС7-5/2

 Источно питање

 Босна и Херцеговина у 20. вијеку

И

не VII 2+1 3

ИС7-6/1

ИС7-6/2

 Сукоби идеологија у XX вијеку

 БиХ под Аустроугарском влашћу

И не VII 2+1 3
ИС8-1  Европа и свијет 1848-1914. године О   VIII 3+2 5
ИС8-2  Европа и свијет 1939-1989. године О   VIII 3+2 5
ИС8-3  Историја Југославије 1941-1992. године О   VIII 3+2 5
ИС8-4  Методика наставе историје II О   VIII 2+1 46

ИС8-5/1

ИС8-5/2

 Хладни рат

 Срби у Југославији

И не VIII 1+1 3

ИС8-6/1

ИС8-6/2

 Стварање Републике Српске

 Историја дипломатије

И не VIII 2+1 3

ИС8-7

 Завршни рад 0 не VIII 0+2 4

 

© 2017 Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Алексе Шантића 1, 71420 Пале