О студијском програму филозофија

Наставни план за академску 2017/18. годину

Образовни профил: ДИПЛОМИРАНИ ПРОФЕСОР ФИЛОЗОФИЈЕ

 

   Шифра предмета                                Назив предмета  Статус(О/И)  Условљени    предмети Семестар

 Фонд часова      (седмични)

 ECTS
                                                                                                 Прва година
   ФИ 1-1

 Историја филозофије I: Од Талеса до Платона

          О          не          I           2+3      6
   ФИ 1-2

 Увод у филозофију I: Филозофски појмови и                                          проблеми

          О          не          I           2+2      5
   ФИ 1-3  Логика I: Формална логика           О          не           I           2+2      5
   ФИ 1-4  Филозофија технике           О          не          I           2+2      5
   ФИ 1-5  Демократија и људска права           О          не          I           2+1      3
   ФИ 1-6  Психологија           О          не           I           2+1      3

   ФИ 1-7/1

   ФИ 1-7/2

   ФИ 1-7/3

   ФИ 1-7/4

   ФИ 1-7/5

   ФИ 1-7/6

   ФИ 1-7/7

 Енглески језик

 Њемачки језик

 Француски језик

 Италијански језик

 Руски језик

 Грчки језик

 Латински језик
          И          не          I           0+2      3
   ФИ 2-1

 Историја филозофије II: Од Аристотела до   Боетија

          О      ФИ 1-1         II           2+2      5
   ФИ 2-2

 Увод у филозофију II: Филозофске дисциплине

          О      ФИ 1-2         II           2+2      5
   ФИ 2-3  Општа методологија           О          не         II           2+2      5
   ФИ 2-4  Логика II: Савремена логика           О      ФИ 1-3         II           2+2      5
   ФИ 2-5  Филозофија економије           О          не         II           2+2      4
   ФИ 2-6  Педагогија           О          не         II           2+1      3

   ФИ 2-7/1

   ФИ 2-7/2

   ФИ 2-7/3

   ФИ 2-7/4

   ФИ 2-7/5

   ФИ 2-7/6

   ФИ 2-7/7

 Енглески језик

 Њемачки језик

 Француски језик

 Италијански језик

 Руски језик

 Грчки језик

 Латински језик
         И

    ФИ 1-7/1

ФИ 1-7/2

ФИ 1-7/3

ФИ 1-7/4

ФИ 1-7/5

ФИ 1-7/6

    ФИ 1-7/7
        II           0+2      3
                                                                                                 Друга година 
   ФИ 3-1

 Историја филозофије III: Средњо-вјековна и  ренесансна филозофија

         О     ФИ 2-1        III           2+2      6
   ФИ 3-2  Византијска филозофија до 8. вијека          О          не        III           2+3      5
   ФИ 3-3  Филозофија историје          О          не        III           2+2      5
   ФИ 3-4  Етика I          О          не        III           2+2      5
   ФИ 3-5  Естетика I          О          не        III           2+2      5

   

ФИ 3-6/1

 ФИ 3-6/2

 ФИ 3-6/3

 

 Филозофија образовања

 Филозофија природе

 Савремени српски језик 

          И          не        III           2+2      4
   ФИ 4-1

 Историја филозофије IV: Емпиризам,  рационализам, просвјетитељство

          О       ФИ 3-1        IV           2+3      5
   ФИ 4-2  Етика II           О       ФИ 3-4        IV           2+2      5
   ФИ 4-3  Естетика II           О       ФИ 3-5        IV           2+2      5
   ФИ 4-4  Филозофија права           О           не        IV           2+2      5

   ФИ 4-5

 Византијска филозофија од 8. до 14. вијека           О       ФИ 3-2        IV           2+2      5

  ФИ 4-6/1

  ФИ 4-6/2

  ФИ 4-6/3

 Филозофија музике

 Филозофија књижевности

 Филозофија игре

          И           не        IV           2+2      5
                                                                                                 Трећа година
   ФИ 5-1

 Историја филозофије V: Њемачкa класичнa  филозофија I

          О       ФИ 4-1         V           2+3      6
   ФИ 5-2  Филозофија културе           О           не          V           2+2      5
   ФИ 5-3  Филозофска антропологија I           О           не         V           2+2      5
   ФИ 5-4  Филозофија политике           О           не         V           2+2      5
   ФИ 5-5   Теорија сазнања               О           не         V           2+2      5

  ФИ 5-6/1

  ФИ 5-6/2

  ФИ 5-6/3

 Критичка теорија друштва

 Прагматизам

 Аналитичка филозофија
          И           не         V           2+2      4
   ФИ 6-1

 Историја филозофије VI: Њемачкa  класична филозофија II

          О        ФИ 5-1        VI           2+3      6
   ФИ 6-2  Филозофија науке           О           не        VI           2+2      5
   ФИ 6-3   Филозофска антропологија II           О        ФИ 5-3        VI           2+2      5
   ФИ 6-4  Савремена теорија сазнања           О        ФИ 5-5        VI           2+2      5
   ФИ 6-5  Теорија аргументације           О           не        VI           2+2      5

  ФИ 6-6/1

  ФИ 6-6/2

  ФИ 6-6/3

 Примјењена етика

 Савремене политичке теорије

 Структурализам
          И           не        VI           2+2      4
                                                                                                  Четврта година
   ФИ 7-1  Историја филозофије VII: XIX вијек            О       ФИ 6-1        VII            2+2      5
   ФИ 7-2  Историја филозофије VIII: 20. вијек            О       ФИ 7-1        VII            2+2      5
   ФИ 7-3  Онтологија I            О          не        VII            2+3      6
   ФИ 7-4  Филозофија језика            О          не        VII            2+2      5
   ФИ 7-5  Методика наставе филозофије            О          не        VII            2+2      5

  ФИ 7-6/1

  ФИ 7-6/2

  ФИ 7-6/3

 Филозофија марскизма

 Српска филозофска мисао

 Филозофија источних народа
           И          не        VII            2+2     4
   ФИ 8-1  Историја филозофије IX: 20. вијек            О      ФИ 7-2        VIII            2+3      5
   ФИ 8-2  Онтологија II            О      ФИ 7-3        VIII            3+3      5
   ФИ 8-3  Херменеутика            О          не        VIII            2+3      5
   ФИ 8-4  Феноменологија            О          не        VIII            2+3      5

  ФИ 8-5/1

  ФИ 8-5/2

  ФИ 8-5/3

 Филозофија религије

 Руска филозофија

 Академско писање
          И          не        VIII            2+2      5 
   ФИ 8-6  Завршни  рад           И          не        VIII        5 

 

© 2017 Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Алексе Шантића 1, 71420 Пале