Мастер студије – педагогија

Образовни профил: МАСТЕР ПЕДАГОГИЈЕ

Шифра

предмета

Назив предмета Статус(О/И) Условљени предмети Семестар Фонд часова (седмични) ECTS
Мастер студиј  (први семестар)
ПД9-1  Методологија научно - истраживачког рада О не I 2+3 5
ПД9-2  Савремени токови у педагогији О не I 2+2 5

ПД9-3/1

ПД9-3/2

 Системи и програми предшколског васпитања

 Антропологија васпитања и образовања

И не I 2+2 5

ПД9-4/1

ПД9-4/2

 Настава и учење

 Организовање инклузивног васпитања и образовања

И не I 2+2 5

ПД9-5/1

ПД9-5/2

 Породични односи и особе трећег доба 

 Васпитање и школа

И не I 2+2 5

ПД9-6/1

ПД9-6/2

 Академско писање

 Учење учења

И не I 2+2 5
Мастер студиј  (други семестар)

ПД10-1

 Студијски истраживачки рад О не II 0+20 10
ПД10-2  Завршни рад – мастер О не II   20

 

© 2017 Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Алексе Шантића 1, 71420 Пале