Мастер студије – историја

Образовни профил: МАСТЕР ИСТОРИЈЕ

Шифра

предмета

Назив предмета Статус(О/И) Условљени предмети Семестар Фонд часова (седмични) ECTS 
Мастер студиј  (први семестар)
ИС9-1  Методологија научно- истраживачког рада О не I 3+3 7
ИС9-2  Историја историографије О не I 3+3 7

ИС9-3/1

ИС9-3/2

ИС9-3/3

ИС9-3/4

 Историја старог вијека

 Општа историја средњег вијека

 Општа историја новог вијека

 Општа савремена историја

И не I 3+2 6

ИС9-4/1

ИС9-4/2

ИС9-4/3

ИС9-4/4

 Праисторија Балкана

 Национална историја средњег вијека

 Национална историја новог вијека

 Историја Југославије

И не I 3+2 6

ИС9-5/1

ИС9-5/2

ИС9-5/3

 Енглески језик

 Руски језик

 Њемачки језик

И не I 1+2 4
Мастер студиј  (други семестар)
   Студијски истраживачки рад О   II 0+20 10
   Завршни рад – мастер О   II   20

 

© 2017 Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Алексе Шантића 1, 71420 Пале