Студентска служба

Студентска служба опслужује студенте првог, другог и трећег циклуса студија.

Рад са студентима се одвија на четири шалтера према сљедећем распореду:

од  8.00 до 10.30 часова

шалтер 1: Филозофија, Педагогија, Руски и српски језик и књижевности,

шалтер 2: Енглески језик и књижевност, Кинески и енглески језик и књижевности, Њемачки језик и књижевност,

шалтер 3: Историја, Социологија,  Математика и рачунарство и Разредна настава.

од 11.00 до 13.30 часова

шалтер 1: Психологија, Математика и физика, Географија и Општа књижевност и театрологија,

шалтер 4: Српски језик и књижевност, Новинарство, Политикологија и међународни односи, Општа књижевност и библиотекарство.

 

Ру­ко­во­ди­лац сту­дент­ске слу­жбе:

Ра­дој­ка Мр­да

Ка­би­нет: П03

Те­ле­фон: 057/227-410, ло­кал 1003

Е-по­шта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

Ре­фе­рен­ти Сту­дент­ске слу­жбе:      

Да­ни­је­ла Ву­ко­вић

Да­ли­бор­ка Ра­јић

Гор­да­на Ма­сти­ло­вић

Је­ле­на Тадић

Жељ­ка Бје­ко­вић

Ка­би­нет: П02

Те­ле­фон: 057/227-410, ло­кал 1002

Е-по­шта: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

 

ТРОШКОВНИК СТУДЕНАТА

Одлука о висини школарине

Одлука о усвајању трошковника

Трошковник

 

I циклус студија

ОБРАСЦИ:

Пријава на конкурс

Пријава теме дипломског рада - стари програм

Пријава одбране дипломског рада - стари програм

Пријава теме завршног рада - Болоња

Пријава одбране завршног рада - Болоња

Захтјев за декана

Захтјев за колизију

ПРАВИЛА СТУДИРАЊА:

Правилник о студирању на првом циклусу студија 

ПРАВИЛНИЦИ:

Правилник о преласку на будџет РС

ВРСТЕ УПЛАТЕ:

Редовни студенти - буџет

Aдминистративни трошкови 1

Административни трошкови 2

Чланарина за библиотеку

Осигурање студента

Редовни студенти - суфинансирање

Административни трошкови 1

Административни трошкови 2

Чланарина за библиотеку

Осигурање студента

Редовни суфинансирање 1

Редовни суфинансирање 2

Редовни студенти - самофинансирање

Административни трошкови 1

Административни трошкови 2

Чланарина за библиотеку

Осигурање студента

Редовни самофинансирање 1

Редовни самофинансирање 2

Ванредни студенти:

Административни трошкови 1

Административни трошкови 2

Чланарина за библиотеку

Осигурање студента

Упис семестра 1

Упис семестра 2

Апсолвенти:

Апсолвентски стаж 1

Апсолвентски стаж 2

Чланарина за библиотеку

Осигурање студента

Обнова године:

Административни трошкови 1

Административни трошкови 2

Накнаде први циклус

Чланарина за библиотеку

Осигурање студента

Остале накнаде:

Накнаде први циклус

 

II циклус студија

ОБРАСЦИ:

Пријава на конкурс

Пријава за еквиваленцију

Пријава завршног (мастер) рада

Образац о ућешћу на Студентској конференцији

Захтјев за декана

ПРАВИЛА СТУДИРАЊА:

Правилник о студирању на другом циклусу студија

ПРАВИЛНИЦИ:

Правилник о поступку еквиваленције

ВРСТЕ УПЛАТА:

Редовни студенти - суфинансирање

Административни трошкови 1

Административни трошкови 2

Чланарина за библиотеку

Осигурање студента

Редовни мастер 1

Редовни мастер 2

Ванредни студенти

Административни трошкови 1

Административни трошкови 2

Чланарина за библиотеку

Осигурање студента

Ванредни мастер 1

Ванредни мастер 2

Апсолвенти

Мастер апсолвенти 1

Мастер апсолвенти 2

Чланарина за библиотеку

Осигурање студента

Остале накнаде

 

III циклус студија

ОБРАСЦИ:

Пријава за конкурс

Пријава за еквиваленцију

Захтјев за декана

Пријава докторске дисертације

ПРАВИЛНИЦИ:

Правилник о поступку еквиваленције

Правилник о студирању

 

Трошковник за академску 2017/18 годину

© 2017 Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Алексе Шантића 1, 71420 Пале