Историјат катедре за синологију

У оквиру Катедре за кинески и енглески језик и књижевности функционише двопредметни Студијски програм на коме се изучавају кинески и енглески језик и њима припадајуће књижевности. Студијски програм за кинески и енглески језик и књижевности отворен је 2011. године. Оснивач програма био је тадашњи декан Филозофског факултета проф. др Миленко Пикула. Програм је лиценциран од стране Министарства просвјете и културе Републике Српске. Шеф Катедре је доц. др Маја Кујунџић. Први предавачи на Катедри били су лектори мр Чен Дан од 2011. до 2012. године и мр Веи Донг, од 2011. до 2014. године.

У академској 2011/2012. години, кинески лектори заједно су држали предмете Савремени кинески језик 1,2,3,4,5 и 6. Исте године мр Веи Донг држала је и предмете Увод у кинеско писмо и Граматику кинеског језика 1, а мр Чен Дан држала је и предмет Увод у синологију. Након одласка лекторке Чен Дан, на Филозофски факултет Пале Универзитета у Источном Сарајеву, у звање лектора долази доц. др Веи Сјенђун, који држи предмете Савремени кинески језик 1 и 2.

Први домаћи наставник у сталном радном односу била је доц. др Бојана Павловић, запослена од 2012. године, држала је предмете Савремени кинески језик 2, Граматика кинеског језика 1, Граматика кинеског језика 2, Увод у синологију, Преглед кинеске историје, Основе кинеске филозофије и Oснове кинеске умјетности.

Од оснивања Катедре за кинески и енглески језик и књижевности па до данас шеф Катедре је доц. др Маја Кујунџић.

 

Дужности секретара Одсјека обављали су:

  • мр Вера Вујевић и мр Оља Јојић 2011/2012. године,
  • мр Маја Жарковић 2012/2013. године, 
  • мр Свјетлана Огњеновић 2013/2014. године.
  • мр Срђан Шућур 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017. године
© 2017 Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Алексе Шантића 1, 71420 Пале