Историјат катедре за географију

Данашња Катедра за географију Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву основана је 1999. године под називом Одсјек за географију. Одсјек је основан након добијања Сагласности Министарства просвјете бр.: 6-01-2383/1999 од 5. 11. 1999. године, на основу које је Вијеће Универзитета у Српском Сарајеву донијело Одлуку о прихватању сагласности број: 439/99 од 24. 12. 1999. године. Одсјек је почео са радом школске 1999/2000. Оснивач Катедре, тј. Одсјека за географију, био је проф. др Милован Пецељ, који је у том периоду био декан Филозофског факултета Пале. Дозволом за рад бр. 07.2-9485/07 од 25.12.2007. године дата је сагласност за рад Катедре за географију по болоњским принципима. Ова Дозвола 22. 6. 2009. године замијењена је Дозволом бр. 07.023-3899/09, која је тренутно важећа.

 

Катедром за географију од њеног оснивања до данас руководилa су четири наставника:

 • проф. др Новак Зубић, у периоду од 1999. године до 2005. године,
 • проф. др Горан Јовић,  у периоду од 2005. године до 2010. године,
 • доц. др Горан Мутабџија, у периоду од 2010. године до 2012. године и
 • доц. др Бранислав Драшковић од 2012. године.

 

Од оснивања Одсјека, тј. Катедре за географију, већи број наставника и сарадника учествовао је, и још увијек учествује у наставном процесу. Међу наставним особљем, извјестан број наставника ангажован је као гостујући кадар који је долазио и још увијек долази са универзитета у окружењу (Универзитет у Београду, Универзитет у Новом Саду, Универзитет у Бањалуци, Универзитет у Сарајеву,...). Овај тренд је нарочито био изражен у првим годинама постојања и рада Одсјека (Катедре), али захваљујући развоју, постепено су се стекли услови за ангажман властитог наставног кадра, који данас чини већину наставног особља Катедре. У наставку је хронолошким слиједом приказан списак наставника и сарадника на Катедри за географију, од оснивања до данас. Наставна звања наставника и сарадника у списку, наведена су сходно њиховим звањима у периоду када су предавали на Катедри за географију. Неки гостујући наставници данас имају више звање:

 

 • проф. др Милован Пецељ, редовни професор, оснивач данашње Катедре за географију. Предавао у периоду од школске 1999/2000-2005/2006. Предмети на којима је изводио наставу били су из уже научне области Физичка географија и општа географија;
 • проф. др Новак Зубић, редовни професор, један од првих наставника на Катедри за географију и први шеф Катедре. Предавао у периоду од школске 1999/2000– 2004/2005. Предмети на којима је изводио наставу били су из уже научне области Регионална географија;
 • проф. др Петар Радичевић, редовни професор. На Катедри за географију од оснивања. Предавао у периоду од 1999/2000-2000/2001. године. Предмет на којем је изводио наставу је Основи геологије;
 • проф. др Стево Пашалић, редовни професор. На Катедри од оснивања 1999/2000 – до данас. Држи предавања на предметима из ужих научних области Друштвена географија и демографија;
 • доц. др Горан Мутабџија, доцент. Први асистент на Катедри за географију. У звању асистента и вишег асистента изводио вјежбе у периоду од 1999/2000-2008/2009, а у звању доцента од 2009/2010. до данас. Изводи наставу на предметима из уже научне области Регионална географија;
 • проф. др Данимир Мандић, редовни професор. На Катедри од оснивања 1999/2000. до данас. Предмет на којем изводи наставу је Информационе технологије у географији;
 • проф. др Ненад Сузић, редовни професор. На Катедри од оснивања 1999/2000- 2005/2006. Изводио наставу из предмета Социологија образовања;
 • проф. др Војислав Мудреновић, ванредни професор. На Катедри од љетног семестра школске 2000/2001-2005/2006. године. Изводио наставу из предмета Основи геологије и Палеогеографија. Преминуо 2009. године;
 • проф. др Ђуро Марић, редовни професор. Изводи наставу од школске 2000/2001. године до данас. Држи предавања на предметима из уже научне области Друштвена географија;
 • проф. др Горан Јовић, редовни професор. На Катедри од школске 2000/2001. до данас. У звању доцента, ванредног и редовног професора изводио и изводи наставу на предметима из уже научне области Друштвена географија и туристичка географија;
 • проф. др Живан Богдановић, редовни професор. Ангажован у периоду од  2000/2001 – 2005/2006. године. До одласка у пензију држао предавања из уже научне области Физичка географија;
 • проф. др Чедомир Бурлица, редовни професор. На Катедри за географију од школске 2000/2001-2004/2005. године. Изводио наставу из предмета Педологија;
 • проф. др Чедомир Црногорац, ванредни професор. Једну школску годину 2000/2001 предавао у звању доцента, а у периоду од 2008/2009-2011/2012. године, као ванредни професор изводио наставу на предметима из уже научне области Физичка географија и животна средина;
 • проф. др Ђорђе Пиљевић, редовни професор. Изводио наставу из предмета Историја српског народа у периоду од школске 2000/2001-2006/2007. године;
 • доц. др Слађана Петронић, доцент. Као асистент и виши асистент  изводила вјежбе из предмета Биогеографија у периоду од школске 2000/2001-2005/2006. године, а школске 2009/2010-2011/2012. године као доцент изводила наставу на истом предмету;
 • проф. др Видан Николић, редовни професор. Држао предавња у периоду од школске 2000/2001-2006/2007. године из предмета Српски језик;
 • проф. др Слободан Марковић, ванредни професор. На Катедри за географију у звању доцента и ванредног професора провео период од школске 2001/2002- 2009/2010. године. Изводио наставу из већег броја предмета из уже научне области Физичка географија и Регионална географија;
 • проф. др Драгица Живковић, редовни професор. На Катедри за географију од школске 2001/2002. до данас. Изводи наставу из предмета уже научне области Општа географија, тј. на предметима Картографија и Тематско картирање;
 • доц. др Лејла Васић, доцент. На Катедри за географију од школске 2001/2002- 2007/2008. године. Изводила наставу из предмета Педагогија са дидактиком;
 • проф. др Јован Плавша, редовни професор.  Од школске 2002/2003-2009/2010. године изводио наставу на предметима из уже научне области Регионална географија;
 • проф. др Слободан Благојевић, редовни професор. Ангажован у периоду 2002/2003-2005/2006. године на предметима из уже научне области Животна средина;
 • мр Милка Грмуша, виши асистент. У звању асистента изводила вјежбе у периоду од школске 2002/2003-2008/2009. године, а као виши асистент од 2009/2010. до данас. Изводи вјежбе на већем броју предмета из уже научне области Друштвена географија;
 • мр Млађен Јовановић, виши асистент. На Катедри за географију изводио вјежбе једну школску годину, 2002/2003, на предметима из уже научне области Физичка географија;
 • доц. др Јелена Пецељ - Пурковић, доцент. Као асистент и виши асистент, изводила вјежбе на већем броју предмета од школске 2003/2004-2011/2012. године. У звању доцента изводи наставу од школске 2012/2013. године до данас, на предметима из уже научне области Животна средина;
 • доц. др Милица Пецељ, доцент. Као асистент и виши асистент,  изводила вјежбе на већем броју предмета од школске 2003/2004-2011/2012. године. У звању доцента изводи наставу од школске 2012/2013. године до данас, на предметима из уже научне области Физичка географија;
 • проф. др Милутин Љешевић, редовни професор. Ангажован у периоду од 2006/2007-2007/2008. године. До одласка у пензију изводио наставу на предметима из уже научне области Физичка географија;
 • доц. др Мирољуб Милинчић, ванредни професор. Ангажован у периоду од 2006/2007-2007/2008. године. Изводио наставу на предметима из уже научне области Животна средина;
 • доц. др Зоран Говедар, доцент. Од школске 2006/2007-2009/2010. године изводио наставу на предметима из уже научне области Физичка географија;
 • проф. др Неђо Ђурић, редовни професор. Од школске 2006/2007-2010/2011. године изводио наставу на предметима Основи геологије и Палеогеографије;
 • мр Јелена Голијанин, виши асистент. У звању асистента изводила вјежбе у периоду од школске 2006/2007-2010/2011. године, а као виши асистент од љетног семестра школске 2010/2011. до данас. Изводи вјежбе на већем броју предмета из уже научне области Физичка географија;
 • доц. др Александар Ђурић, доцент. Био ангажован у периоду од 2007/2008-2011/2012. године. Изводио наставу на предметима из уже научне области Друштвена географија и Туристичка географија;
 • доц. др Иван Поповић, доцент. На Катедри за географију био ангажован од школске 2007/2008. до 2009. године, када је преминуо. Изводио наставу на предметима из уже научне области Друштвена географија и Туристичка географија;
 • доц. др Бранислав Драшковић, доцент. Као асистент, спољни сарадник, изводио вјежбе на већем броју предмета од школске 2004/2005-2007/2008, а од 2007/2008- 2011/2012. године као виши асистент у сталном радном односу. У звању доцента, изводи наставу од љетног семестра школске 2011/2012. године до данас, на предметима из уже научне области Физичка географија и ГИС;
 • Жељко Лекић, асистент. На Катедри за географију изводио вјежбе једну школску годину (2007/2008), на предметима из уже научне области Друштвена географија;
 • Дајана Вукојевић, асистент. На Катедри за географију изводила вјежбе једну школску годину (2007/2008), на предметима из уже научне области Друштвена географија;
 • проф. др Ђорђе Чомић, редовни професор. На Катедри за географију изводио наставу једну школску годину (2008/2009), на предметима из уже научне области Туристичка географија;
 • проф. др Љиљана Косар, редовни професор. На Катедри за географију изводила наставу једну школску годину (2008/2009), на предметима из уже научне области Туристичка географија;
 • проф. др Бранка Ковачевић, ванредни професор. На Катедри за географију од школске 2008/2009. године до данас. Изводи наставу на предмету Педагогија са дидактиком;
 • проф. др Рајко Гњато, редовни професор. На Катедри за географију изводио наставу у периоду од 2009/2010-2011/2012, на предметима из уже научне области Регионална географија;
 • доц. др Горан Трбић, доцент. Као доцент, од школске 2009/2010-2011/2012. године изводио наставу на предметима из уже научне области Физичка географија;
 • проф. др Радислав Тошић, ванредни професор. На Катедри за географију изводио наставу у љетном семестру школске (2010/2011), на предметима из уже научне области Физичка географија;
 • мр Мариана Лукић, асистент. У звању асистента изводи вјежбе у периоду од школске 2010/2011. до данас. Изводи вјежбе на већем броју предмета из уже научне области Друштвена географија;
 • проф. др Мевлида Оперта, ванредни професор. На Катедри за географију од школске 2012/2013. године до данас. Изводи наставу на предмету Основи геологије са палеогеографијом;
 • проф. др Сњежана Муса, редовни професор. На Катедри за географију од школске 2012/2013. године до данас. Изводи наставу на предмету Квантитативне методе у географији;
 • доц. др Миленко Живковић, доцент. На Катедри за географију од љетног семестра школске 2012/2013. године до данас. Изводи наставу на већем броју предмета из уже научне области Регионална географија.

 

Међу наведеним наставницима и сарадницима, највећи број чинили су гостујући професори, па, сходно томе, хронолошким редослиједом наводимо наставнике и сараднике који су били или су још увијек у сталном радном односу на Катедри:

 

 • проф. др Милован Пецељ,
 • проф. др Новак Зубић,
 • проф. др Стево Пашалић,
 • доц. др Горан Мутабџија,
 • проф. др Данимир Мандић,
 • проф. др Војислав Мудреновић,
 • проф. др Горан Јовић,
 • проф. др Слађана Петронић,
 • проф. др Слободан Марковић,
 • мр Милка Грмуша,
 • доц. др Јелена Пецељ-Пурковић,
 • доц. др Милица Пецељ,
 • мр Јелена Голијанин,
 • доц. др Бранислав Драшковић,
 • Жељко Лекић,
 • Дајана Вукојевић,
 • проф. др Бранка Ковачевић,
 • мр Мариана Лукић.

 

 

© 2017 Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Алексе Шантића 1, 71420 Пале