Преминуо проф. др Новак Зубић

Професор др Новак Зубић рођен је 1932. године у селу Благај код Купреса. Основно образовање завршио је у Војводини, у Банатском Деспотовцу. Нижу Гимназију и учитељску школу завршио је у Травнику и радио у основној школи у Благају.

Вишу педагошку школу – смјер географија и историја завшио је 1954. године у Сарајеву,  а дипломирао на Одсјеку за географију и биологију  Филозофског факултета у Сарајеву 1958. године.

У звање асистента на предмет Регионална геграфија Југославије (Одсјек за географију) ПМФ-а у Сарајеву изабран је 1961. Постдипломске студије завршава  на ПМФ у Загребу 1968. године а докторску дисертацију под називом „Купрешки крај – регионална студија“ одбранио је 1976. године на ПМФ у Сарајеву. Биран је у звање доцента,  а потом и ванредног професора на предмету Регионална географија Југославије на Одсјеку за географију ПМФ у Сарајеву. 

Предавао је Војну георгафију са топографијом на Факултету политичких наука у Сарајеву. Током дугогодишњег научно-истраживачког рада написао је велики број чланака из области географских наука у Географском прегледу и Географском листу.  Рецензирао је бројне уџбенике из географије за основне и средње школе у издању сарајевске  Свјетлости и дао бројне приказе за  Енциклопедију Југославије  у издању Лексикографског завода у Загребу.

Због ратних дешавња напустио је Сарајево 1992. године и запослио се у Бањoj Луци, на Педагошкој академији, а касније на Филозофском факултету на предмету Регионална географија српских земаља и радио до пензионисања.

Био је први руководилац Катедре за географију Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву. Предавао је на предмету  Регионална  географија српских земаља у периоду од 1999. до 2005 године.

© 2017 Филозофски факултет Универзитета у Источном Сарајеву, Алексе Шантића 1, 71420 Пале